Reading

Wat is een reading?

Met gesloten ogen zit ik tegenover je en ‘lees’ de informatie die jouw hogere bewustzijn aan mij doorgeeft. Energie is waarneembaar via trillingen die in bepaalde patronen bewegen. Deze kunnen worden gevat in woorden, door de taal van beeldspraak, metaforen, symbolen, kleuren en licht. Readinginformatie komt voort uit de ‘grammatica’ van jouw bewustzijn. Je kunt het vergelijken met muziek, kunst en dans.

Hoelang duurt een reading?

Een reading duurt 1,5 tot 2 uur.

Kan ik vragen stellen tijdens de reading?

Voordat de reading begint kun je eventueel vragen stellen over één of enkele onderwerpen waarover je inzicht en informatie wilt krijgen. Dit hoeft niet, maar het kan rustgevend zijn als je vooraf je belangrijke onderwerpen genoemd hebt en daardoor weet dat ze aan de orde komen. Na afronding van elk onderdeel vraag ik of de informatie helder is. Dat zijn de momenten waarop je kunt reageren als iets onduidelijk is. Als de tijd het toelaat, geef ik je aan het eind van de reading nogmaals de gelegenheid om een laatste vraag te stellen.

Wat ‘lees’ je allemaal?

Ik begin met de beschrijving van het energieveld rondom je lichaam, de aura, waarin de belangrijkste thema’s aangegeven worden die in deze fase van jouw leven interessant voor jou zijn. Daarna lees ik de informatie die is opgeslagen in je belangrijkste chakra’s: je voeten, je bekken, je buikgebied, je maag, je hart, je keel, je voorhoofd en je kruin. Bij elk chakra beschrijf ik de stromende en minder stromende gebieden, oftewel de kwaliteiten en talenten die je in dit leven hebt meegenomen en manier waarop je deze gebruikt in deze levensfase. Niet alleen je beroepskwaliteiten, maar ook je emotionele en psychische talenten. In de minder stromende gebieden kan informatie naar voren komen die aanknopingspunten biedt voor verdere energetische groei en ontwikkeling. De huidige fase is het uitgangspunt, maar er kan ook informatie naar voren komen over jouw gevoelens en gedachtepatronen die in andere levensfases zijn opgebouwd. Bijvoorbeeld wat je dacht toen je acht jaar was of wat je voelde als vierjarige.

Kunnen vorige levens naar voren komen?

Ja, vorige levens kunnen naar voren komen, altijd als inspiratie voor het hier en nu.

Strookt deze manier van denken niet met jouw religie of levensbeschouwing? Dan zou je je vorige leven kunnen zien als een metafoor, als beeldspraak voor een mensenleven uit een ander cultuur. Deze komt verschijnt om jou inspiratie aan te bieden over jouw huidige leven.

Waar het uiteindelijk om gaat, is dat je zonder oordeel een weergave krijgt van hoe je jouw levensenergie kunt hanteren.
Bijvoorbeeld:
• Wat is de belangrijkste draad in jouw leven; wat wil je perse uitdrukken met dit leven?
• Welke gevoelens en overtuigingen kom je tegen in jouw persoonlijke en professionele relaties?
• Welke invloeden uit vorige levens inspireren de keuzemogelijkheden in deze fase?

 

Wordt de reading opgenomen?

De reading wordt (met jouw toestemming) opgenomen. Na de reading stuur ik je een MP3-bestand via WeTransfer. Hiervoor heb ik je e-mailadres nodig.
Voel je vrij om de reading met de dictafoon van je telefoon op te nemen. Het is raadzaam om in dat geval je vliegtuigmodus te activeren.

Wat is het effect van een reading?

De informatie die naar voren komt wil een dieper inzicht bieden in de essentie van de manier waarop je jezelf kent, ondersteunt en afvalt. De reading spreekt niet alleen je bewuste denken en begrijpen aan, maar spreekt ook de diepere (onbewuste) lagen in jou aan. Jouw cellen kunnen deze informatie opslaan en nieuwe perspectieven bieden aan jouw zelfgenezend vermogen. Door vaker naar de reading te luisteren, stimuleer je (on)bewust dat de reading praktisch vertaald wordt en concreet kan doorwerken in het verruimen van jouw mogelijkheden.

Ik zou graag een reading cadeau willen geven. Heb jij ook een cadeaubon?

Jazeker, ik heb een cadeaubon voor een reading, coaching sessie of ritueel. Mail mij gerust.

Coaching en Healing sessie

Wat houdt een sessie in?

Ik help je om de energie weer te laten stromen waar ze blokkeert. Ik neem het proces niet uit handen, maar begeleid jou om de stappen zoveel mogelijk zelf te nemen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor jouw leven. Hulp vragen is dan verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Vanuit mijn opleidingen en achtergrond stem ik elk sessie op jou af en zet ik verschillende healing- en coachingstechnieken in.

Soms heb je een persoon als spiegel nodig om jezelf te kunnen zien en daarnaast maak ik ook gebruik van jouw energievelden om jou die spiegel te geven die je nodig hebt om nieuwe stukken in jezelf te kunnen zien en integreren.

Hoelang duurt een sessie?

Een sessie duurt 1,5 uur.

Hoe kan ik mij voorbereiden op een sessie?

Ik geef je van tevoren huiswerkopdrachten mee, die je kunt gebruiken ter voorbereiding. Ik ga ervan uit dat je autonoom bent in het bepalen van je doelen. Voorop staat dat je meer leert vertrouwen op je eigen kwaliteiten.  Niets móet: Jij bepaalt het tempo, de koers en je groei!

Wat houdt een healing in?

Healing betekent letterlijk ‘heel worden’ of ‘genezing’. Chirurgen doen dat op fysiek niveau en psychologen doen dat vooral op emotioneel niveau. Een healer richt zich daarentegen op alle niveaus van de mens, inclusief het spirituele niveau. Ons fysieke lichaam heeft een veld van energie om zich heen, dat allerlei informatie draagt over ons lichaam, geest en ziel. Er kunnen echter allerlei storingen en blokkades optreden, waardoor er een disballans in energie kan ontstaan. Hierdoor kunnen we minder goed in ons vel zitten of zelfs ziek worden. Healing is een manier om het energielichaam te beïnvloeden of veranderen.

Een healer herstelt dus het evenwicht door het overdragen van positieve energie. Healers bemoeien zich nadrukkelijk niet met reguliere medische handelingen en voorgeschreven medicijnen. Healing is geen vervanging van de reguliere geneeskunde, maar een aanvulling daarop. Een healer wordt niet alleen bezocht door mensen met fysieke klachten, maar ook door mensen die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken. 

Wat is een afstandshealing?

Het verschil met een healing in de praktijk is dat je thuis een healing krijgt. We spreken een tijd af en jij zoekt (thuis) een plek op waar je in alle rust kunt liggen of zitten. Ik adviseer je om vooraf een glas water klaar te zetten die je na de healing kunt drinken. Dit helpt met de energetische doorstroming.

Hoe werkt een healing?

Bij een healing pas ik verschillende technieken toe, gericht op het opruimen, het opladen of het hervinden van het evenwicht van het energetisch veld en het herstellen van de storingen of blokkades. Hierbij stem ik mijn energieveld af op dat van jou. Ik ben dus als het ware een doorgeefluik of kanaal voor energie en bewustzijn. Dit proces geeft jou inzicht in je eigen leven en geeft je de ruimte om je op fysiek, psychisch en spiritueel niveau te ontwikkelen. Bij een healing kan je lichaam worden aangeraakt, maar dat is niet altijd nodig. Het kan zelfs voorkomen dat ik alleen in de nabijheid van je lichaam werk. 

Wat is het effect van een coaching- en healingsessie?

Coaching en healing is een ondersteuning van een natuurlijk proces dat de basis vormt voor verandering. Dat veronderstelt de bereidheid tot verandering. De begeleiding is er dan ook op gericht jou in verbinding te brengen met je eigen kracht zodat je weer verder kunt op je levenspad. Vertrouwen, vergeving, rust en genegenheid zijn ingrediënten die nodig zijn om het natuurlijke vermogen tot heelwording te bevorderen.

Verhoog je frequentie visualisatie

Beluister gratis de visualisatie oefening om je frequentie te verhogen. 

Bedankt voor je inschrijving. Je ontvangt per mail de visualisatie. Hartelijke groet Priscilla